PRACE DYPLOMOWE

korektaprac

Zajmujemy się kompleksowym przygotowaniem prac dyplomowych do druku – zarówno od strony językowej, jak i technicznej (poprawne formatowanie całej pracy). Oferujemy korektę prac licencjackich, inżynierskich, magisterskich i rozpraw doktorskich.

Jeśli chodzi o formatowanie prac – po ustaleniu z autorem pracy wytycznych ustalonych przez promotora lub uczelnię (bądź jeśli takowych nie ma – według ogólnej normy) przekształcamy pracę do oczekiwanej formy. Ponadto opracowujemy też wszelkie podpisy i ich wykazy – spisy treści, ilustracji (z podziałem na tabele, wykresy, zdjęcia etc., jeśli jest taka potrzeba), załączników, ankiet i innych. Jest również możliwość sprawdzenia bibliografii i opracowania spójnych przypisów.

NASZA OFERTA