KSIĄŻKI

korektaksiazek

Pomożemy Państwu przejść przez cały proces wydawniczy – od stworzonego przez autora maszynopisu aż po gotowy do druku plik!

Oferujemy redakcję i korektę tekstu – zarówno całościowe opracowanie, jak i samą korektę, jeśli redakcją zajmuje się inna osoba. Preferujemy jednak pierwszą z tych możliwości, ponieważ pozwala nam zadbać o spójność tekstu. Dzięki wykształceniu literaturoznawczemu nie tylko zwracamy uwagę na warstwę językową, lecz także dostosowujemy język do tematyki, dbamy o autentyczność języka postaci i inne niuanse językowe wpływające na odbiór tekstu przez czytelnika.

NASZA OFERTA
Masz pytania?