KSIĄŻKI

korektaksiazek

Oferujemy redakcję i korektę książek – zarówno całościowe opracowanie książki, jak i samą korektę, jeśli redakcją zajmuje się inna osoba. Preferujemy jednak pierwszą z tych możliwości, ponieważ pozwala nam to zadbać o spójność całego tekstu – dzięki wykształceniu literaturoznawczemu zwracamy uwagę nie tylko na warstwę językową, a ponadto możemy dostosować język do tematyki, zadbać o autentyczność języka postaci i o inne niuanse językowe wpływające na odbiór tekstu przez czytelnika.
Jeśli chodzi o ortografię i interpunkcję – dzięki doskonałemu warsztatowi zapewniamy zadowolenie z naszych usług; opieramy się na zasadach uaktualnianych rokrocznie przez Polską Akademię Nauk i Polskiej Normie Językowej.

NASZA OFERTA