CZCIONKA – Redakcja, korekta i skład tekstu

Redakcja tekstu ma wpływ na jego jakość!

Wszelkie publikowane teksty, a w szczególności te wydawane na papierze, muszą być pozbawione błędów. Jest to tym ważniejsze we współczesnym świecie, że wszystko można sprawdzić w internecie, a odnalezione przez czytelnika błędy są dla niego sygnałem, że książka czy artykuł zostały wydane w pośpiechu i bez należytej dbałości, przez co narażone jest dobre imię całego wydawnictwa.

Właściciel wydawnictwa nie musi być mistrzem poprawnej polszczyzny – ale na pewno musi mieć od tego ludzi. Tymi ludźmi jesteśmy my – firma Czcionka wykonuje całościową redakcję i korektę tekstu, a więc dba o poprawność i jednolitość stylu, właściwą składnię, gramatykę i leksykę (słownictwo), eliminuje błędy logiczne i rzeczowe oraz – oczywiście – ortograficzne i interpunkcyjne. Ponadto dbamy o poprawność tekstu po składzie według obowiązujących zasad typografii – w ramach ostatniej korekty.

NASZA OFERTA
Masz pytania?