KSIĄŻKI

korektaksiazek

Pomożemy Państwu przejść przez cały proces wydawniczy – od stworzonego przez autora maszynopisu aż po gotowy do druku plik!

Oferujemy redakcję i korektę tekstu – zarówno całościowe opracowanie, jak i samą korektę, jeśli redakcją zajmuje się inna osoba. Preferujemy jednak pierwszą z tych możliwości, ponieważ pozwala nam zadbać o spójność tekstu. Dzięki wykształceniu literaturoznawczemu nie tylko zwracamy uwagę na warstwę językową, lecz także dostosowujemy język do tematyki, dbamy o autentyczność języka postaci i inne niuanse językowe wpływające na odbiór tekstu przez czytelnika.

Jeśli chodzi o ortografię i interpunkcję – dzięki doskonałemu warsztatowi zapewniamy zadowolenie z naszych usług; opieramy się na zasadach uaktualnianych rokrocznie przez Polską Akademię Nauk i Polskiej Normie Językowej.

Ponadto nasza firma oferuje usługę składu tekstu na podstawie najnowszych trendów, popartych jednak elementarną wiedzą w tej dziedzinie, oraz przygotowanie okładki na podstawie wytycznych, szkiców bądź ogólnej wizji.

Zapoznaj się z naszym cennikiem.