CZCIONKA – Redakcja, korekta i skład tekstu

Redakcja tekstu ma wpływ na jego jakość!

Wszelkie publikowane teksty, a w szczególności te wydawane na papierze, muszą być pozbawione błędów. Jest to tym ważniejsze we współczesnym świecie, że wszystko można sprawdzić w internecie, a odnalezione przez czytelnika błędy są dla niego sygnałem, że książka czy artykuł zostały wydane w pośpiechu i bez należytej dbałości, przez co narażone jest dobre imię całego wydawnictwa.

Właściciel wydawnictwa nie musi być mistrzem poprawnej polszczyzny – ale na pewno musi mieć od tego ludzi. Tymi ludźmi jesteśmy my – firma Czcionka wykonuje całościową redakcję i korektę tekstu, a więc dba o poprawność i jednolitość stylu, właściwą składnię, gramatykę i leksykę (słownictwo), eliminuje błędy logiczne i rzeczowe oraz – oczywiście – ortograficzne i interpunkcyjne. Ponadto dbamy o poprawność tekstu po składzie według obowiązujących zasad typografii – w ramach ostatniej korekty.

Zajmujemy się zarówno redakcją, jak i korektą tekstów, dzięki czemu tekst będzie jednolity – bo będzie w niego ingerowała, oprócz autora, tylko jedna osoba.

Poprawimy dla Państwa: książki beletrystyczne i popularnonaukowe, czasopisma i czasopisma specjalistyczne, artykuły naukowe, a także raporty specjalistyczne (różne branże, np. gospodarka tradycyjna, ekonomia, gospodarka cyfrowa, AI, informatyczna, społeczna, edukacyjna i inne), opracowania czy prezentacje.

Zapoznaj się z naszą szczegółową ofertą korekty i redakcji:
książek
czasopism
raportów specjalistycznych

Oferujemy możliwość współpracy zarówno zdalnej – tekst przesyłany mailowo, w formacie .docx z poprawkami wprowadzonymi w trybie korekty w programie Microsoft Word (w pierwszym mailu wysyłamy w razie potrzeby instrukcję zatwierdzania bądź odrzucania zmian oraz dodawania komentarzy i odpowiadania na nie) lub .pdf (ostatnie czytanie, już po składzie), albo w wersji papierowej wysyłany pocztą (paczką 12 lub 24, nie listem poleconym!) – jak i face to face – przekazywanie tekstu wraz z wprowadzonymi poprawkami na papierze podczas spotkań i ich omówienie „na żywo”. Spotkanie możliwe jest w Warszawie lub – w wyjątkowych sytuacjach – w innych miastach w Polsce.

Ponadto oferujemy przeprowadzenie składu książki, czasopisma bądź innej publikacji.

W Czcionce zajmiemy się twoim tekstem kompleksowo – od pierwszych redakcji do gotowego pliku dla drukarni.